Oferta dla przedszkola

OPŁATY W PRZEDSZKOLU

 • opłata roczna 250 zł
 • czesne w wysokości 850 zł*

* płatne przez 12 miesięcy

kot

zniżka w czesnym na drugie lub kolejne dziecko w wysokości 100 zł miesięcznie

W ramach opłaty rocznej:

 • wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne)
 • szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim (teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy itp.,
 • paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”

Tadzio-banki

Pierwsza opłata roczna pobierana jest po zakończeniu rekrutacji, przy podpisywaniu umowy. W kolejnych latach opłata roczna pobierana jest we wrześniu wraz z pierwszym czesnym. Opłata nie podlega zwrotowi, a w przypadku zapisania dziecka do przedszkola Strefa Malucha w trakcie roku szkolnego, opłata roczna dzielona jest na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w którym dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.


W ramach czesnego przedszkolu Strefy Malucha dzieci uczestniczą w:

 • zajęciach dydaktycznych, stanowiących podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez nauczyciela
 • licznych atrakcjach w przedszkolu: przedstawieniach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uroczystościach okolicznościowych, balach;
 • zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez lektora (w tym warsztaty teatralne, plastyczne)  – dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych oraz wiele innych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu;
 • gimnastyce korekcyjnej i ogólnorozwojowej (2 x w tygodniu) – ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą;
 • zajęciach komputerowych (2x w tygodniu) nauka z użyciem nowoczesnych programów edukacyjnych dla dzieci;
 • zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej – dzięki edukacyjnym animacjom dzieci zostaną wprowadzone w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają zwierzęta, pory roku, liczby oraz instrumenty muzyczne;magiczny-dywan
 • zajęciach muzycznych – nauka gry na instrumentach perkusyjnych, melodycznych i bum-bum rurkach;
 • zajęciach rytmiczno – muzycznych z akompaniatorem i choreografem (2 x w tygodniu) – śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec;
 • zajęciach plastyczno – technicznych (2 x w tygodniu) – malowanie na szkle, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych, origami, itd.
 • warsztatach małego odkrywcy – widowiskowe eksperymenty i doświadczenia rozwijające aktywność badawczą dzieci; wspólnie odkryjemy jak działa kompas, dlaczego pada deszcz, do czego można wykorzystać siłę wiatru, jak powstaje tęcza;
 • zajęciach z dramy – drama wykorzystuje przeżycia dziecka, jego wyobraźnię, sposób mówienia oraz zainteresowania, stwarza możliwość rozwoju doświadczeń posiadanych przez dziecko;
 • bajkoterapii – inaczej terapia przez bajki. Zasadniczym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata;
 • muzykoterapii – muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową;
 • nauce globalnego czytania
 • profilaktyce logopedycznej (codziennie) – gimnastyce buzi i języka na wesoło.

W opłacie czesnego zawarte jest również wyżywienie.

Dzieci otrzymają kolorowe i zdrowe posiłki, które będą zawsze przygotowywane ze świeżych produktów, bez ulepszaczy i konserwantów.