REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK 2017/18 TRWA!!!

Rekrutacja uzupełniająca na rok oświatowy 2017/18 dla dzieci z roczników 2014 – 2015.

 

Zapraszamy rodziców i dzieci do rekrutacji uzupełniającej.

 

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola Strefa Malucha.

Rekrutacja na nowy rok oświatowy zawsze rozpoczyna się od 15 marca i trwa do 14 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

  1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony www.strefamalucha.edu.pl
  3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do 21 kwietnia.
  4. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora Przedszkola.
  5. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin: wydrukowany i podpisany przez rodzica / opiekuna wydrukowaną i podpisaną umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania ze strony www.strefamalucha.edu.pl),  dowód opłaty rocznej.
  6. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.
  7. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
  8. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.

Kryteria przyjęcia do przedszkola Strefa  Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

a)  rodzeństwa dzieci uczęszczających,

b) dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,

c) zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UMOWA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA STATUT

Serdecznie zapraszamy do zapisów.