Wtorek – 09.06.2020

Temat dnia: Po czym poznać, że nadeszło lato?

 

 1. Lato, lato – zajęcia dydaktyczne.

Rodzic drukuje kartki z nazwami miesięcy: CZERWIEC, MARZEC, GRUDZIEŃ, WRZESIEŃ. Prosi dziecko, by poukładało kartki zgodnie z kolejnością występowania miesięcy w roku.

Pyta: W jakim miesiącu rozpoczyna się lato? Dziecko stara się wskazać odpowiednią kartkę.

Rodzic pyta, czy dziecko wie, którego dnia rozpoczyna się astronomiczne lato.

 

Nazwy miesięcy

 

 1. Po czym poznać, że nadchodzi lato? – rozmowa połączona z wykonaniem pracy plastycznej. Rodzic pyta dziecko:
 • Po czym poznać że nadchodzi lato?
 • Co takiego dzieje się w przyrodzie latem?
 • Jak wyglądają rośliny?
 • Co dzieje się latem w świecie zwierząt?
 • Jak ubierają się ludzie?

 

Rodzic zaprasza dziecko do wykonania pracy plastycznej. Przygotowuje: kartki papieru, kolorowe gazety, klej, nożyczki. Dziecko wykonuje pracę plastyczną pt. ,,Po czym poznać, że nadchodzi lato?” techniką kolażu.

 

 1. Tato, czy już lato? – praca z wierszem Beaty Szelągowskiej.

 

Tato, czy już lato? Beata Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz, tato,

Po czym poznać można lato?

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?

Po prostu: Po słodkich malinach,

Po bitej śmietanie z truskawkami,

Po kompocie z wiśniami,

Po życie, które na polach dojrzewa,

Po słowiku, co wieczorem śpiewa,

Po boćkach uczących się latać,

Po ogrodach tonących w kwiatach,

Po świerszczach koncertujących na łące,

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce,

Po zapachu skoszonej trawy i róż, I już!

 

Rodzic rozsypuje na stole zdjęcia różnych obiektów, w tym tych, które wystąpiły w wierszu – maliny, kompot, łany zbóż, słowik, bocian, ogród w kwiatach, świerszcz, biedronka, skoszona trawa, róże. Ponownie czyta tekst i prosi dziecko o zapamiętanie obiektów wymienionych przez tatę i kojarzących się z latem. Po skończeniu czytania dziecko wybiera tylko te zdjęcia, które ukazują to, o czym była mowa w utworze.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pouring tea from a teapot into a cup on a blurred background of nature.


 

 1. Zabawa ruchowa z piłką – tworzenie rymów do słów związanych z latem, doskonalenie słuchu fonemowego.

Rodzic podaje wyraz kojarzący mu się z latem, np. słońce – rzuca piłkę do dziecka. Dziecko łapie piłkę i podaje rym do usłyszanego słowa. Następnie rzuca piłkę do rodzica i wymienia przy tym inne słowo, które jemu kojarzy się z latem. Zabawa może być kontynuowana także w wariancie z głoską w nagłosie. Dziecko łapiące piłkę wymienia głoskę, na którą zaczyna się wyraz podany przez rodzica, i wymyśla słowo z tą głoską).

 

 1. Odpoczywamy – słuchanie nagrań muzyki relaksacyjnej.

Rodzic proponuje dziecku, aby słuchając muzyki, wyobraziło sobie, o czym może ona opowiadać. Po wysłuchaniu wybranych utworów dziecko opowiada o swoich odczuciach, wyobrażeniach.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=IBAoNnyp7WE

 

 1. Karty pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3