Poniedziałek – 08.06.2020

Temat dnia: Zwierzęta aktywne nocą.

  1. Zwierzęta aktywne nocą – zajęcia dydaktyczne.

Rodzic zadaje dziecku pytania:

  • Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą?
  • Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą ?

 

Następnie pokazuje zdjęcia (sowy, ćmy, nietoperza, lisa, dzięcioła, niedźwiedzia, motyla, wilka, zająca). Prosi dziecko o wybranie zwierząt, które są: aktywne w nocy, aktywne w dzień, aktywne w dzień i w nocy. Rodzic wspólnie z dzieckiem rysuje na dużym arkuszu papieru dwa okręgi z częścią wspólną, a dziecko wkleja zdjęcia w odpowiednie miejsca.

 

Rodzic pyta dziecko:

  • Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą? (mają duże oczy, żeby wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy – zjawisko echolokacji, bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu).

 

 

  1. Nietoperz – zajęcia dydaktyczne.

Rodzic prosi dziecko o narysowanie na kartce nietoperza. Następnie porównuje swój rysunek ze zdjęciem ilustrującym nietoperza. Szuka podobieństw i różnic między rysunkiem a rzeczywistym wyglądem nietoperzy.

 

Rodzic inicjuje rozmowę na temat stereotypów dotyczących nietoperzy – wkręcają się we włosy, żywią się krwią – i je obala.

 

Rodzic pyta dziecko:

  • Dzięki jakiemu zjawiskowi nietoperze mogą poruszać się swobodnie po ciemku?

 

Tłumaczy im istotę zjawiska echolokacji (Nietoperz wysyła dźwięk, który odbija się od

przeszkody i trafia do jego uszu. Na tej podstawie zwierzę może oceniać położenie przedmiotów).

 

  1. Opaski – praca plastyczna, stworzenie opasek nietoperzy.

Rodzic wycina z czarnego papieru pasek i daje dziecku. Dziecko nalepia na pasek oczy, nos i zęby nietoperza wycięte z białego i czarnego papieru. Następnie zlepia końce pasków tak, by stworzyć opaskę pasującą na jego głowę. Na koniec dolepia z obu boków czarne skrzydełka.

 

  1. Poszukiwanie – zabawa ruchowa.

Dziecko zakłada opaskę nietoperza i zawiązuje oczy. W pokoju zostają rozłożone przedmioty, które dziecko omija, poruszając się na zasadzie echolokacji. W momencie, kiedy zbliża się do przedmiotu, naprowadzający je rodzic dmucha w gwizdek. Im bliżej przedmiotu znajduje się dziecko, tym głośniejszy jest dźwięk.

 

  1. Poranna gimnastyka

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM

  1. Karty pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3