Środa – 27.05.2020

Temat dnia: Janusz Korczak – przyjaciel dzieci.

  1. Coś miłego – zabawa ruchowa. Utrwalenie pojęcia komplement.

Rodzic pyta dziecko, czy pamięta, co znaczy słowo komplement. Włącza dowolny podkład muzyczny, w jego trakcie dziecko pląsa na dywanie. Kiedy muzyka cichnie, rodzic łączy się z dzieckiem w parę i mówicie sobie nawzajem komplementy.

 

  1. Janusz Korczak – przyjaciel dzieci.

Rodzic opowiada dziecku, kim był Janusz Korczak, jakie były jego najważniejsze działania i poglądy (lekarz, przyjaciel dzieci, zwracał uwagę, że dzieciom też należy się szacunek i mają swoje prawa).

 

Dawno temu żył człowiek niezwykły, który mówił: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”. Janusz Korczak – był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym. To on dostrzegł w dziecku pełnowartościowego człowieka,  którego potrzeby należy zauważać, a prawa szanować Korczak mówił, że „dziecko kojarzy i rozumie , jak osoba dorosła – nie ma tylko jej bagażu doświadczeń”.  Kochał dzieci – pisał książki dla dzieci i o dzieciach. Leczył je. Cieszył się, gdy wracały do zdrowia; cierpiał, gdy ich stan się pogarszał. Zakładał Domy Sierot. Dzieci go kochały. Mówiły: „Pan Doktor często powtarza, że jesteśmy tak samo ważni jak dorośli i że mały nie znaczy gorszy czy głupszy”. Janusz Korczak kochał dzieci. Niejednokrotnie – jako lekarz – widział, jak dziecko umiera. Co znaczy pożegnać na zawsze ukochane dziecko, 
wie matka, która zanim je utraciła, nosiła je pod sercem i żyła dla niego. Wiedział też to Korczak,  który w ciężkich wojennych czasach nie musiał, a poszedł na śmierć z wychowankami. Poszedł tylko po to, żeby dzieci się nie bały. Nie bały umierać w komorze gazowej obozu zagłady .Poszedł z nimi, żeby nie były tam same.

  1. Mały Przegląd – zapoznanie dzieci z rolą i budową gazety.

Dziecko ogląda różnego rodzaju gazety zebrane w domu.

Rodzic zadaje pytanie:

  • Po co są wydawane gazety?

Dziecko zwraca uwagę na budowę: podział na artykuły, tytuł napisany wielkimi literami, datę wydania, tematykę (gazety codzienne, programy telewizyjne, czasopisma modowe itd.). Rodzic pyta dziecko, o czym chciałoby napisać w swojej gazecie.

 

  1. Plastelinowe zabawy – ćwiczenia rozwijające małą motorykę. Mierzenie długości.

Dziecko otrzymuje po kawałku plasteliny. Rodzic prosi je o podzielenie plasteliny na dwie równe części i zrobienie z nich kulek. Po upewnieniu się, że kulki są równe, rodzic prosi o rozpłaszczenie jednej z nich i zrobienie placuszka.

  • Czy teraz jest nadal tyle samo plasteliny w obu częściach?

Następnie dziecko znów formułuje wałeczki i je porównuje. Rodzic bierze linijkę, na której wyraźnie widać cyfry 0–10, pokazuje, ile to jest 10 centymetrów. Zadaniem dziecka jest ulepienie wałeczka o długości równej 10 cm. Następnie sprawdza przy linijce, czy mu się to udało.

 

  1. Prezent dla przyjaciela – praca plastyczna.

Dziecko lepi z plasteliny prezent dla przyjaciela – zwierzątko, postać z bajki – według własnego pomysłu. Rodzic zwraca uwagę na dbałość o szczegóły i dokładność pracy.

 

  1. Karty pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3