Poniedziałek – 20.04.2020

Temat dnia: Dbamy o naszą planetę.

 

 1. Natura czy człowiek?

Na początku rodzic pyta dziecko „Czym jest natura?” Dziecko podaje swoje pomysły, a jeśli jest taka potrzeba, rodzic dodaje własne wyjaśnienie.

Następnie rodzic układa na stole zdjęcia różnych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest stworzenie z tych zdjęć dwóch zbiorów:

 • zbiór przedmiotów stworzonych przez naturę
 • zbiór przedmiotów stworzonych przez człowieka

 

 

 1. Człowiek i jego działania.

a). Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem na temat właściwych i niewłaściwych zachowań

wobec środowiska. Dziecko wypowiada się na podstawie własnych doświadczeń a rodzic tak kieruje rozmową, by wymieniało zachowania nie tylko negatywne, lecz także dobre dla Ziemi. Rodzic sam nie wymienia i nie opisuje żadnych zachowań.

b). Następnie zadaje dziecku pytania:

 • Czy podoba Ci się świat, w którym żyjesz?
 • Co chciałbyś w nim zmienić?
 • Co w tym celu trzeba zrobić?

 

 1. Jak człowiek zmienił świat? – praca plastyczna.

Dziecko otrzymuje kartkę oraz dowolne materiały plastyczne (farby, pastele, kredki, flamastry i inne). Kartkę przedziela pionową kreską na pół. Po lewej stronie rysuje środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez człowieka. Po skończeniu dziecko opowiada o swojej pracy.

 

 1. Sekwencje – zabawa matematyczna.

Możecie do tego użyć klocków, patyczków itp. (min. po 3 klocki każdego koloru, a kolorów min.4). Dziecko układa przed sobą elementy, segregując je wg koloru. Następnie rodzic układa różne sekwencje kolorów, a dziecko ma za zadanie je odwzorować. Dla utrudnienia rodzic może podawać kolejność jedynie słownie lub ułożyć kawałek i poprosić dziecko o samodzielne kontynuowanie rytmu.

 

 1. ,,Lustro” – zabawa naśladowcza.

Rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie. Pierwsza osoba robi minę (śmieszną, złą, smutną itp.), a druga będąca ,,lustrem” stara się jak najlepiej ją naśladować. Potem następuje zmiana.

 

 1. Karty pracy