WRZESIEŃ W „STREFIE MALUCHA”

 • 31.08.20 – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.
 • 02.09.20 – rozpoczęcie zajęć z rytmiki.
 • 02.09.20 – zajęcia pokazowe z tańców (z p. Marcelem).
 • 02.09.20 – zebranie organizacyjne dla rodziców grup młodszych „Maczki” oraz „Stokrotki” o godz. 16.00.
 • 03.09.20 – zebranie organizacyjne dla rodziców grup starszych „Bratki” oraz „Słoneczniki” o godz. 16.00.
 • 03.09.20 – rozpoczęcie zajęć z piłkami.
 • 09.09.20 – rozpoczęcie zajęć z kodowania „m@łe giganciki” (z p. Pawłem) w grupie starszaków „Słoneczniki”.
 • 09.09.20 – bajka w wykonaniu aktorów z Teatru Obieżyświat pt. „Maciej bałaganiarz”.
 • 16.09.20 – spotkanie indywidualne z psychologiem dla chętnych rodziców od godz. 15.00 (zapisy u Dyrektora Przedszkola lub nauczycieli w grupie).
 • 30.09.20 – „Dzień Chłopaka”- działania w poszczególnych grupach wynikające z harmonogramu pracy przedszkola.
 • W drugiej połowie września będą przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci, które ukończyły trzeci rok życia.