TEMAT TYGODNIA: Praca Rolnika

TEMAT DNIA: Na Polu

Wtorek, 14.04.2020r.

 

  1. Pierwszy Dzień po Świętach zacznijmy od krótkiej rozgrzewki 😊

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c


  1. Nauczmy się króciutkiego wierszyka :

Rolnik

Zbigniew Dmitroca

 

Rolnik rano rusza w pole

orać pługiem czarną rolę.

 

Sieje zboże i buraki, 

z których potem są przysmaki.


  1. Rolnik sam w dolinie (fragment) – słuchanie piosenki oraz nauka.

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4

 

Rolnik sam w dolinie

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,

 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko.

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.

 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.

 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę.

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek.


  1. „Jestem rolnikiem” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające pole i rolnika. Wyjaśnia, kto to jest rolnik. Rodzic stawia przed dziećmi pojemniki z ziemią. Pokazuje, jak rolnik sieje ziarenka zbóż, które wyrastają i później mamy z nich np. chleb, rogaliki. Rodzic rozdaje dzieciom ziarenka, np.: owsa. Dzieci oglądają je. Następnie razem z rodzicem wykonują rowki w ziemi w pojemniku. Następnie sieją ziarenka. Rodzic wyjaśnia dzieciom, że po jakimś czasie wykiełkują i będą rosnąć, aż pojawią się kłosy (rodzic pokazuje ilustrację kłosów) i rolnik będzie mógł je zebrać za pomocą specjalnej maszyny – kombajnu. Rodzic pokazuje ilustracje.

 

Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoje lub cudze pole. Często specjalista w zakresie rolnictwa.

 


  1. „Od ziarenka do kwiatka” – Dzieci wycinają obrazki i układają je w prawidłowej kolejności, tworząc historyjkę. Naklejają obrazki na kartkę. Opowiadają, co widzą na obrazkach, w jaki sposób z ziarenka wyrosła roślina.

 


  1. Pieczywo – słuchanie wiersza B. Szut połączone z rozmową na temat pracy rolnika na podstawie ilustracji. Rodzic podczas czytania pokazuje ilustracje. Rozkłada je na dywanie. Na pierwszej widać, jak rolnik sieje ziarno, na drugiej widać kiełkujące ziarno, na trzeciej wyrastające kłosy, na czwartej widać, jak rolnik zbiera zboże maszyną –kombajnem, na piątej rolnik wiezie zboże w workach do młyna, na szóstej widać w młynie worki z mąką (Rodzic może pokazać dziecku na tacce mąkę, dziecko dotyka, mówi, jaki ma kolor).

 

Pieczywo

Bogusław Szut

 

Skąd na stole smaczny chlebek?

Rolnik sieje ziarno w glebę.

(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna.)

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik

kosi je z zapałem, potem młóci,

w swych maszynach

i wywozi plon do młyna.

Młynarz w młynie ziarno miele,

białej mąki robi wiele.

Mąka trafia do piekarza,

który ciasto z niej wytwarza.

Z ciasta robi i chleb, rogale…

W piecu piecze je wytrwale.

Jest pieczywo! Ślinka leci,

więc smacznego, dzieci!

 

 

Zbieranie zbóż:

https://www.youtube.com/watch?v=LzcSm9KrnVA

 

Jak powstaje mąka:

https://www.youtube.com/watch?v=KFOEgRpqC5c


  1. Mało nas – piosenka.

 

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba.

Jeszcze nam, jeszcze nam ciebie tu potrzeba.

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba.

Jeszcze nam, jeszcze nam [Marysi] tu potrzeba.

https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw

 

Kochani Rodzice, wyżej wymienione zadania są propozycjami , nie ma obowiązku realizowania wszystkich punktów. 😊

 

Pozdrawiam i ściskam mocno, Ciocia Klaudia 😊