Temat dnia: Zwierzęta wiejskie.

 

  1. Na wiejskim podwórku Stanisław Kraszewski

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dzieciom pytania:

  • Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
  • Co wydarzyło się w wierszu?
  • Kto spowodował kłopoty?
  • Co zrobił gospodarz?

 

Następnie rodzic ponownie czyta wiersz z włączeniem dziecka. Rodzic czyta: krowa – łaciate… itd., a dziecko dopełnia zdanie nazwą młodego zwierzęcia. Podczas pokazywania zdjęć dziecko podaje nazwy zwierząt. W następnej kolejności dziecko próbuje podać nazwy miejsc, w którym mieszkają zwierzęta z utworu, np. kurnik, chlew, stodoła. Na końcu na podstawie zdjęć dziecko próbuje określić liczbę nóg każdego zwierzęcia, sumują liczbę nóg matki i młodego, porównują wyniki.

 

 


 

  1. Odgłosy zwierząt.

Rodzic przedstawia dziecku odgłosy zwierząt wiejskich. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i podanie nazwy zwięrzątka.

 


3.Zabawa ruchowa.

„Traf do celu”– ćwiczenia z elementami rzutu. Dziecko staje na linii i otrzymuje po trzy drewniane

klocki. Rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik i dziecko kolejno rzuca klocki tak, by trafić do pojemnika.


  1. Zabawa ruchowa.

„Lusterka”– dziecko z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, jedno z nich pokazuje minę, a drugie stara się ją powtórzyć. Po każdym pokazie rodzic z dzieckiem zamieniają się rolami.


  1. „Stary Donald farmę miał” – zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową do piosenki o tym samym tytule (polska wersja popularnej piosenki angielskiej).

 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum,

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,

Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa.

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum.

Krówki mu mu tu i mu mu tam,

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki ko ko tu i ko ko tam,

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko koko,

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.


  1. Karta pracy

  1. Karty pracy w ramach programu „Dzieciaki Mleczaki”