Propozycje zadań dla grupy Bratki

Wtorek, 16.11.2021r.

Temat:  Stroje i muzyka z różnych zakątków Polki-Kraków


– Posłuchaj wiersza.

 Jaki w Twoim odczuciu jest taniec Krakowiak?(zasugeruj się treścią wiersza)

Stanley K. Kamiński „Krakowiak”

Jest dzisiaj występ
Moi koledzy i koleżanki,
Piękne tam będą
Polskie Krakowianki.

Bardzo są ładne
Te krakowskie stroje,
Kiedy ja swe oczy
Nimi napoję.

Występują na scenie
I żwawo tańcują,
Zgrabnymi nóżkami
Dobrze przytupują.

A muzyka krakowska
Powiem wam szczerze,
Jest taka skoczna,
Aż za serce bierze.

I nigdy nie znałem
Polskiego chłopaka
Co by nie lubił
Tańczyć krakowiaka.


Obejrzyj film edukacyjny i powiedz czy zgadzasz się z opisem z wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=qurnrgWdbJ8


– Czy podobają Ci się stroje ludowe z Krakowa?

Co podoba Ci się najbardziej

 

 


–  Przyjrzyj się ilustracji następnie zrób z niej puzzle przecinając ją po liniach.