Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. funkcjonowania naszego Przedszkola w lutym 🙂

„Luty w Strefie Malucha” (pobierz PDF).


Informacje techniczne:

  • Każdy z Państwa zobowiązany jest do zachowania szczególnych środków ostrożności (dezynfekcja dłoni, maseczka, zachowanie dystansu).
  • Rekrutacja wewnętrzna rozpocznie się 15 LUTEGO 2021 r. i będzie trwała do końca lutego.
    Prosimy wszystkich Rodziców o pisemne potwierdzenie u nauczycielek w grupach kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.
  • Rekrutacja zewnętrzna rozpocznie się w dniu 01 MARCA 2021 r.