Informacja o nowym wymiarze czesnego – Przedszkole

Szczecin, dnia 25 czerwca 2021r.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

 

Informujemy Państwa, że z dniem 01 września 2021 r. w Przedszkolu Niepublicznym TWP „Strefa Malucha” w Szczecinie wysokość czesnego ulegnie zmianie. Czesne obowiązujące w przyszłym roku oświatowym wynosić będzie 950 zł/mc, wzrośnie więc o 100 zł miesięcznie.  

 

Zgodnie ze statutem placówki (rozdział VIII) składniki opłat za przedszkole oraz ich wysokość ustala rokrocznie TWP – organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki. Natomiast umowa o świadczenie usług (par. 5) zawarta z każdym z Państwa stanowi, iż przedszkole ma prawo dokonać zmiany wysokości czesnego i jednocześnie obowiązek poinformowania Państwa o tym, w terminie do końca miesiąca czerwca, poprzedzającego kolejny rok oświatowy. Zatem czynimy powinność informacyjną.

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikającego m.in.  z inflacji oraz wzrostu płacy minimalnej i średniego poziomu wynagrodzeń w kraju. Dbając o jakość świadczonych usług nie możemy zmniejszać wydatków kosztem oferty edukacyjnej.

Drugim istotnym czynnikiem są konsekwencje pandemii wywołanej wirusem Covid 19. Jak doskonale Państwo wiecie byliśmy zmuszeni do zawieszenia działalności co skutkowało znacznym obniżeniem wysokości czesnego, a to – w powiązaniu z koniecznością ponoszenia kosztów stałych oraz dodatkowych kosztów wprowadzenia reżimu sanitarnego i zapewnienia środków do dezynfekcji – spowodowało duże straty finansowe.

Chcemy Państwa zapewnić, że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola. Chcemy jednocześnie  podkreślić, że jest to pierwsza od 2 lat podwyżka czesnego. W tym okresie, pomimo iż koszty funkcjonowania przedszkola wzrastały, nie zmienialiśmy Państwu wysokości opłat.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie powyższej informacji.

Przy tej okazji chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie życzyć Państwu, w tych trudnych czasach zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że jesteście i będziemy Państwo zadowoleni z tego, w jaki sposób opiekujemy się, wspomagamy wychować i edukować Państwa dzieci.

 

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Z poważaniem

W imieniu organu prowadzącego

Joanna Golczyk – Dyrektor OR TWP w Szczecinie