Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach publicznych i niepublicznych.

Uprzejmie informujemy Państwa, iż w związku z decyzją MEN z dnia 11.03.2020 wszystkie placówki oświatowe publiczne i niepubliczne w Polsce zawieszają działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą od 12.03.2020 do 25.03.2020.

W dniach 12.03 i 13.03 (czwartek i piątek) prowadzone będą działania opiekuńcze, a zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne (zajęcia w grupach i zajęcia dodatkowe).
Oznacza to, że Przedszkole „Strefa Malucha” jest otwarte w dniach 12 i 13 marca.

Od 16.03.2020 do 25.03.2020 placówka będzie zamknięta.
(tym samym informujemy, że zgodnie z zapisami wiążącej nas umowy stałe czesne zostanie obniżone o stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka).

Jeżeli nastąpią jakieś zmiany – poinformujemy Państwa na stronie placówki.
Dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego (cyt. z gov.pl).

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Dyrektor Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha” w Szczecinie