Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

Marzec 2022 w Strefie Malucha
2 marca 2022
Kwiecień 2022 w Strefie Malucha
11 kwietnia 2022

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Zdrowia wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne – PDF