INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA

DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA „STREFA MALUCHA”

ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA O GODZINIE 9.00