Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Polityka prywatności serwisu internetowego obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej (dalej: „strona internetowa” lub „serwis”).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie: (91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie (dalej: „Administrator” lub „TWP”).

Inspektor Ochrony Danych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl