GRUPA:  STOKROTKI

TEMAT TYGODNIA: Pogoda w kratkę.

TEMAT DNIA: W rytmie deszczu.

Wtorek, 13.04.2021r.

 

  1. „Kwietniowa prognoza pogody” – zabawa ruchowo-naśladowcza; wyszukiwanie gestodźwięków i ruchów pasujących do zjawisk atmosferycznych.

Dziecko eksperymentuje z dźwiękami i ruchami. Ma za zadanie za pomocą gestów i dźwięków pokazać różne kwietniowe zjawiska atmosferyczne. Może samo wymyślać te gesty i dźwięki albo skorzystać z podpowiedzi rodzica, np. deszcz – klaskanie, burza – tupanie, wiatr – wachlowanie ręką, śnieg – klaskanie, tęcza – rysowanie półkola rękami w powietrzu nad głową. Kiedy wszystkie gesty zostaną ustalone, rodzic zapowiada prognozę pogody, a dziecko pokazuje dane zjawisko.


  1. „Deszczowa muzyka” – zabawa muzyczno- językowa, słuchanie utworu muzycznego, obrazującego dźwięki deszczu , nazywanie odgłosów, wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej w czasie improwizacji na różnych przedmiotach z otoczenia (gazetach, torebkach, plastikowych butelkach).

Zapraszam do wysłuchania:

https://youtu.be/mbNPNm-ORSM

     https://youtu.be/nusPMHbwlrQ

Dziecko słucha odgłosów deszczu. Próbuje określić i nazwać usłyszane    zjawiska. Następnie z pomocą gazet, folii, plastikowych butelek stara się wydobyć różne dźwięki. Po eksperymentowaniu z dźwiękami zachęcamy dziecko do stworzenia orkiestry. Rodzic przedstawia krótkie opowiadanie, które dziecko ilustruje dźwiękiem. Rodzic opowiada:

 Wyobraź sobie, że zaczął padać deszcz: kap, kap, kap(dziecko stuka rytmicznie palcami), deszczowych kropli jest coraz więcej (szybciej stuka kilkoma palcami o swój przedmiot). I zerwał się wiatr (pociera jednym końcem gazety o drugi lub szeleści folią). Deszcz zmienił się w ulewę (w jednej dłoni trzyma gazetę, a drugą, wyprostowaną, uderza w gazetę lub stuka przedmiotem o dłoń) i burzę. Zobaczyliśmy błyskawicę (energicznie rozrywa gazetę lub uderza przedmiotem o podłogę), a zaraz potem słychać było grzmot (mocno miażdżą gazetę, folię, butelkę. Wiatr (pociera rękę kawałkiem zgniecionej gazety) ucichł i wyjrzało słońce ( podnosi przedmiot, jakby wschodziło słońce).


  1. „Deszczowe kropelki” – zabawa ruchowa z elementami celowania.

Dziecko ustawia się np. przed miską – „chmurką”. Ma za zadanie wcelować (piłkami, zwiniętymi w kulkę kartkami, woreczkami, klockami…) – „kropelkami” do środka miski. Im więcej „kropelek” będzie w „chmurce”, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. Po zakończeniu rundy, dziecko podnosi „kropelki”, wraca na miejsce i rzuca drugą ręką.


  1. „Wiosenne ciekawostki” – zabawa matematyczna; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie porządkowania par obrazków.

 


  1. „Kap, kap” – zabawa ortofoniczno- muzyczna typu „echo”; doskonalenie wymowy w czasie rytmicznego naśladowania odgłosów padającego deszczu ( ćwiczenie mowy wiatr: „sz”, deszcz: kap, kap, kap)

 

„Szu, szu, szu, szumi deszcz

Zatańcz ze mną jeśli chcesz.

Klip, klip, klip, kap, kap, kap

Jak potrafisz to mnie złap.”


  1. „Z małej chmurki” – budowa mobilu; sklejanie elementów według instrukcji, doskonalenie uważnego słuchania oraz precyzji łączenia elementów.

Do tego zadania będą potrzebne: papierowe chmurki, wstążki lub paski krepiny, kółka z niebieskiego papieru lub z pianki.

Dziecko otrzymuje gotowe elementy: dwie papierowe chmurki, wstążki o różnej długości, koła z niebieskiego papieru lub pianki. Zadaniem dziecka jest skonstruowanie chmurki , z której pada deszcz – niebieskie kropelki. Do jednej z chmurek dziecko przykleja różnej długości wstążki lub paski krepiny, a następnie od spodu dokleja drugą chmurkę, by zabezpieczyć wstążki przed odrywaniem w czasie poruszania. Na końcach wstążek przykleja niebieskie kółka – kropelki. Na górze chmurki rodzic robi dziurkę, przez którą zostanie przeciągnięta wstążka do zawieszenia.


Drodzy Rodzice, przygotowane zadania i zabawy są propozycjami, z których możecie skorzystać danego dnia. Nie macie Państwo obowiązku realizowania wszystkich treści.

Pozdrawiam serdecznie Magda Kaługa