Informacja o wysokości czesnego w roku 2022/23

Szczecin, dnia 29 kwiecień 2022r.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

 

Informujemy Państwa, że z dniem 01 września 2022 r. w Przedszkolu i Żłobku Niepublicznym TWP „Strefa  Malucha” w Szczecinie ulegnie zmianie wysokość czesnego oraz sposób jego naliczania. Czesne obowiązujące w przyszłym roku oświatowym wynosić będzie:

  • dla grup przedszkolnych – 1050 zł/mc (opłata stała) + 12 zł stawka żywieniowa w wysokości 12 zł dziennie za każdy dzień obecności dziecka w placówce
  • dla grup żłobkowych – 1100zł/mc (opłata stała) + 12 zł stawka żywieniowa w wysokości 12 zł dziennie za każdy dzień obecności dziecka w placówce.

Zgodnie ze statutem placówki (rozdział VIII) składniki opłat za przedszkole oraz ich wysokość ustala rokrocznie TWP – organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki. Natomiast umowa o świadczenie usług (par. 5) zawarta z każdym z Państwa stanowi, iż przedszkole ma prawo dokonać zmiany wysokości czesnego i jednocześnie obowiązek poinformowania Państwa o tym, w terminie do końca miesiąca czerwca, poprzedzającego kolejny rok oświatowy. Zatem czynimy powinność informacyjną.

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikającego m.in.  z inflacji, wzrostu kosztów energii i gazu oraz wzrostu płacy minimalnej i średniego poziomu wynagrodzeń w kraju. Dbając o jakość świadczonych usług nie możemy zmniejszać wydatków kosztem oferty edukacyjnej.

Chcemy Państwa zapewnić, że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola.

Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie powyższej informacji.

Przy tej okazji chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie życzyć Państwu, w tych trudnych czasach zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że jesteście i będziemy Państwo zadowoleni z tego, w jaki sposób opiekujemy się, wspomagamy wychować i edukować Państwa dzieci.

 

Z poważaniem

W imieniu organu prowadzącego

Joanna Golczyk – Dyrektor OR TWP w Szczecinie