Oferta Przedszkole

Złobek i Przedszkole Strefa Malucha Szczecin

Serdecznie zapraszamy do zapisania swoich pociech do naszego przedszkola, gdzie każde dziecko przeżyje radosne i twórcze chwile. W Strefie Malucha dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, oferując bogaty program edukacyjny i różnorodne zajęcia dodatkowe.

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci uczą się przez zabawę, odkrywając swoje talenty i rozwijając wyobraźnię. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka oraz troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Codziennie organizujemy ciekawe zajęcia, takie jak nauka języka angielskiego, warsztaty plastyczne, rytmika, muzykoterapia, bajkoterapia i wiele innych. Dzieci uczestniczą w przedstawieniach, koncertach, wycieczkach i spotkaniach z interesującymi ludźmi, co wzbogaca ich doświadczenia i poszerza horyzonty.

Dołącz do naszej społeczności i daj swojemu dziecku szansę na wyjątkowy start w życiu. Zapisz je do naszego przedszkola już dziś!

Opłaty w przedszkolu

 • czesne w wysokości: 1.350,00 zł
 • + stawka żywieniowa*
 • opłata rezerwacyjna: 500,00 zł (wpłacana przy umowie zaliczana na poczet pierwszego czesnego)
 • opłata roczna: 400,00 zł

* wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od kwot określanych przez dostawcę cateringu – obecna stawka żywieniowa wynosi 17,00 zł / dzień

PROMOCJA!

100 zł zniżki czesnego na drugie i kolejne dziecko w Strefie Malucha

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
 2. Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”.

Opłata roczna:

 1. Pierwsza opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi. 

W ramach czesnego w przedszkolu Strefy Malucha dzieci uczestniczą w:

 • zajęciach dydaktycznych, stanowiących podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez nauczyciela
 • zajęciach informatycznych z tabletami i robotami
  poza kompetencjami stricte informatycznymi dzieci ćwiczą też takie umiejętności jak: pracę w grupie, myślenie kreatywne, rozwijają swoją wyobraźnię.
 • nauce kodowania
  podczas zajęć dzieci uczą się matematyki, myślenia abstrakcyjnego i logicznego.
 • zajęciach komputerowych dla małych odkrywców „Cyfrowe przygody”
  w trakcie zajęć dzieci uczą się projektowania graficznego, tworzą własne gry, proste programy.
 • licznych atrakcjach w przedszkolu
  przedstawieniach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uroczystościach okolicznościowych, balach;
 • zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez lektora (w tym warsztaty teatralne, plastyczne)
  dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych oraz wiele innych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu;
 • gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
  ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą;
 • zajęciach z wykorzystaniem podłóg interaktywnych
  podczas zajęć dzieci usprawniają analizatory wzrokowe, słuchowe, kinestetyczno ruchowe. Kształcą lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Dodatkowo dziecko ćwiczy koncentrację uwagi, giętkość poznawczą kojarzenie, współpracę w grupie, rozwija umiejętności komunikacyjne, nie hamując przy tym naturalnej potrzeby ruchu
 • zajęciach muzycznych
  nauka gry na instrumentach perkusyjnych, melodycznych i bum-bum rurkach;
 • zajęciach rytmiczno – muzycznych z akompaniatorem i choreografem
  śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec;
 • zajęciach sportowych z piłkami (Przedszkoliada.pl)
  regularnie wykonywane ćwiczenia z piłką rozwijają koordynację ruchową, wzmacniają mięśnie oraz poprawiają równowagę. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu różnych grup mięśniowych, dzieci lepiej poznają swoje ciało i uczą się go kontrolować, co ma istotny wpływ na ich rozwój psychomotoryczny.
 • zajęciach plastyczno – technicznych
  malowanie na szkle, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych, origami, itd.
 • zajęcia multisensoryczne
  pomagają dzieciom zrozumieć i przyswoić nowe informacje w sposób zrozumiały i przystępny dla nich.
 • warsztatach małego odkrywcy
  widowiskowe eksperymenty i doświadczenia rozwijające aktywność badawczą dzieci; wspólnie odkryjemy jak działa kompas, dlaczego pada deszcz, do czego można wykorzystać siłę wiatru, jak powstaje tęcza;
 • zajęciach z dramy
  drama wykorzystuje przeżycia dziecka, jego wyobraźnię, sposób mówienia oraz zainteresowania, stwarza możliwość rozwoju doświadczeń posiadanych przez dziecko;
 • bajkoterapii
  inaczej terapia przez bajki. Zasadniczym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata;
 • muzykoterapii
  muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową;
 • nauce globalnego czytania
  podczas nauki dziecko rozwija wzrok, słuch, mowę, także myślenie operacyjne, pamięć, a przede wszystkim inteligencję. Jest to unikalna metoda wszechstronnej stymulacji rozwoju każdego dziecka w wieku od urodzenia do 10 roku życia.
 • profilaktyce logopedycznej (codziennie)
  gimnastyce buzi i języka na wesoło.
 • joga
  zajęcia jogi pozytywnie wpływają na rozwój uwagi i koncentracji. Dzieci ucząc się wyciszania i uważności coraz lepiej radzą sobie ze skupieniem uwagi na wykonywanym zadaniu, dzięki temu szybciej i sprawniej uczą się nowych rzeczy i wykonują zadania.

Zajęcia poza ofertą i wspomagające:

 • nauka tańca towarzyskiego i nowoczesnego
 • zajęcia TUS ( trening umiejętności Społecznych
 • zajęcia z Terapii Ręki
 • opieka logopedyczna
 • opieka psychologiczna
 • nauka gry na pianinie
Zadzwoń teraz!