REKRUTACJA NA ROK OŚWIATOWY 2024/2025

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha.”

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 marca i trwa do 31 marca  2024 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 1. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do przedszkola – lub – rekrutacja do żłobka –
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do końca marca.
 4. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania z naszej strony www) oraz dowód wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.
 5. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych.
 6. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola/żłobka zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 7. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.
 8. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora przedszkola.

UWAGA RODZICE!

Rodzicom dzieci ze żłobka przypominamy o konieczności wzięcia udziału w rekrutacji na kolejny rok!

REKRUTACJA NA ROK OŚWIATOWY 2024/2025

 • W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:
  • rodzeństwa dzieci uczęszczających,
  • dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2024/2025

Umowa przedszkole

Umowa żłobek


Statut Strefa Malucha

Procedury bezpieczeństwa


Upoważnienie do odbioru (zbiorowe)

Upoważnienie do odbioru (pojedyncze)


Zadzwoń teraz!