REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

REKRUTACJA NA ROK OŚWIATOWY  2024/2025

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha.”

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 marca i trwa do 31 marca  2024 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.


 1. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do przedszkola – lub – rekrutacja do żłobka
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do końca marca.
 4. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania z naszej strony www) oraz dowód wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.
 5. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych.
 6. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola/żłobka zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 7. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.
 8. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora przedszkola.

RODZICOM DZIECI ZE ŻŁOBKA PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI NA KOLEJNY ROK !


Kryteria przyjęcia do Przedszkola i Żłobka Strefa  Malucha:

 • W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:
  • a)  rodzeństwa dzieci uczęszczających,
  • b) dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

 


UMOWA PRZEDSZKOLE UMOWA ŻŁOBEK STATUT PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - ZBIORÓWKA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - DLA KAŻDEJ OSOBY UPOWAŻNIONEJ (wydruk dwustronny)