REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

 

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola „Strefa Malucha.”

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 

  1. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do przedszkola – lub – rekrutacja do żłobka
  3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mailowy.
  4. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach oraz dowód wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.
  5. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica lub opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy.
  6. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
  7. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.
  8. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora.

Kryteria przyjęcia do Przedszkola i Żłobka Strefa  Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

a) rodzeństwa dzieci uczęszczających,

b) dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,

c) zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

UMOWA PRZEDSZKOLE UMOWA ŻŁOBEK  STATUT PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA