REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

 

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola „Strefa Malucha.”

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 

  1. Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy – rekrutacja do przedszkola – lub – rekrutacja do żłobka
  3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mailowy.
  4. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola i Żłobka „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach oraz dowód wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.
  5. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica lub opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy.
  6. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
  7. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.
  8. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora.

Kryteria przyjęcia do Przedszkola i Żłobka Strefa  Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

a) rodzeństwa dzieci uczęszczających,

b) dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,

c) zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

UMOWA PRZEDSZKOLE UMOWA ŻŁOBEK STATUT PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - ZBIORÓWKA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - DLA KAŻDEJ OSOBY UPOWAŻNIONEJ (wydruk dwustronny)