Co nas wyróżnia

Co nas wyróżnia

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, w którym wszyscy dobrze się czują.
 2. Tworzymy rodzinną atmosferę opartą o życzliwość i wzajemny szacunek
 3. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 4. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 5. W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) oraz programy autorskie.Tola-skacze
 6. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
 7. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 8. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 9. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 10. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.
 11. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.