Oferta dla żłobka

OPŁATY W ŻŁOBKU – rok przedszkolny 2023/2024 (od 1 kwietnia 2024 r.)

 • czesne w wysokości: 1.500,00 zł
 • + stawka żywieniowa*
 • opłata rezerwacyjna: 500,00 zł (wpłacana przy umowie zaliczana na poczet pierwszego czesnego)
 • opłata roczna: 400,00 zł

* wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od kwot określanych przez dostawcę cateringu – obecna stawka żywieniowa wynosi 15,00 zł / dzień (dieta standardowa) lub 16,00 zł / dzień (dieta dziecka ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi).

Promocja: 100 zł zniżki czesnego na drugie i kolejne dziecko w Strefie Malucha


OPŁATY W ŻŁOBKU – rok przedszkolny 2024/2025 (od 1 września 2024 r.)

 • czesne w wysokości: 1.600,00 zł
 • + stawka żywieniowa*
 • opłata rezerwacyjna: 500,00 zł (wpłacana przy umowie zaliczana na poczet pierwszego czesnego)
 • opłata roczna: 400,00 zł

* wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od kwot określanych przez dostawcę cateringu – obecna stawka żywieniowa wynosi 15,00 zł / dzień (dieta standardowa) lub 16,00 zł / dzień (dieta dziecka ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi).

Promocja: 100 zł zniżki czesnego na drugie i kolejne dziecko w Strefie Malucha


W ramach opłaty rocznej:
1.    Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
2.    Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
3.    Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”.

Opłata roczna:
1.    Pierwsza opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
2.    Opłata ta nie podlega zwrotowi.
3.    W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

– jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

– zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

– opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 

 

W ramach czesnego w przedszkolu Strefy Malucha dzieci uczestniczą w:

 • zajęciach dydaktycznych, stanowiących podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez nauczyciela
 • licznych atrakcjach w przedszkolu: przedstawieniach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uroczystościach okolicznościowych, balach;
 • zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez lektora (w tym warsztaty teatralne, plastyczne)  – dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych oraz wiele innych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu;
 • gimnastyce korekcyjnej i ogólnorozwojowej (1x w tygodniu) – ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą;
 • zajęciach komputerowych (1x w tygodniu) nauka z użyciem nowoczesnych programów edukacyjnych dla dzieci;
 • zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej – dzięki edukacyjnym animacjom dzieci zostaną wprowadzone w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają zwierzęta, pory roku, liczby oraz instrumenty muzyczne;magiczny-dywan
 • zajęciach muzycznych – nauka gry na instrumentach perkusyjnych, melodycznych i bum-bum rurkach;
 • zajęciach rytmiczno – muzycznych z akompaniatorem i choreografem (2 x w tygodniu) – śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec;
 • zajęciach plastyczno – technicznych – malowanie na szkle, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych, origami, itd.
 • warsztatach małego odkrywcy – widowiskowe eksperymenty i doświadczenia rozwijające aktywność badawczą dzieci; wspólnie odkryjemy jak działa kompas, dlaczego pada deszcz, do czego można wykorzystać siłę wiatru, jak powstaje tęcza;
 • zajęciach z dramy – drama wykorzystuje przeżycia dziecka, jego wyobraźnię, sposób mówienia oraz zainteresowania, stwarza możliwość rozwoju doświadczeń posiadanych przez dziecko;
 • bajkoterapii – inaczej terapia przez bajki. Zasadniczym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata;
 • muzykoterapii – muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową;
 • nauce globalnego czytania
 • profilaktyce logopedycznej (codziennie) – gimnastyce buzi i języka na wesoło.