Nasz cel

Nasz cel

Naszym celem jest stworzenie przedszkola, o którym dzieci będą pamiętać przez długie lata.

Nasze przedszkole jest takim miejscem, w którym dzieci w pełni mogą przeżywać swoje radosne dzieciństwo i gdzie codzienntola-siedzi-lewo-KLOCEKie mogą odkrywać swój nieskończony potencjał. Nasi mali odkrywcy uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom wiedzy o otaczającym świecie i niezbędnych umiejętności.

Życzliwa i wyrozumiała opieka kadry przedszkolnej, kochającej i rozumiejącej dzieci oraz duża różnorodność zajęć w ogólnodostępnej ofercie, pozwalają z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju pod względem emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.


Nasza misja

 1. W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) oraz programy autorskie.
 2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
 3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
 4. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 5. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.
 8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.
 9. Poprzez program wychowawczy pomagamy we wzmacnianiu psychiki dziecka tak, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami.

Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasną komunikację wzajemnych oczekiwań.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka.
Naszym celem jest wspieranie potencjału każdego dziecka, tak aby wyzwolić w nim ciekawość poznawania świata, chęć uczenia się, wyzwalania emocji, rozwoju ekspresji i samorealizacji. Umożliwienie pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,

ITadzio-bankinspirują nas dziecięce marzenia. 

Naszą misją jest ich spełnianie.

 


Nasza wizja

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
 2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 4. Naszych wychowanków cechuje otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 6. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.tadzio-i-pies