Oferta Żłobek

Złobek i Przedszkole Strefa Malucha Szczecin

Zachęcamy do zapisania swoich maluszków do naszego żłobka, gdzie każde dziecko znajdzie ciepłą, bezpieczną i stymulującą przestrzeń do rozwoju. W naszym żłobku dbamy o indywidualne potrzeby każdego dziecka, zapewniając troskliwą opiekę oraz atmosferę pełną miłości i zrozumienia.

Nasza wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny dzieci poprzez różnorodne zajęcia i zabawy dostosowane do ich wieku. Codziennie oferujemy kreatywne i edukacyjne aktywności, które pomagają maluchom odkrywać świat, rozwijać zdolności manualne i budować pierwsze relacje z rówieśnikami.

Opłaty w żłobku

 • czesne w wysokości: 1.500,00 zł
 • + stawka żywieniowa*
 • opłata rezerwacyjna: 500,00 zł (wpłacana przy umowie zaliczana na poczet pierwszego czesnego)
 • opłata roczna: 400,00 zł

* wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od kwot określanych przez dostawcę cateringu – obecna stawka żywieniowa wynosi 17,00 zł / dzień

PROMOCJA!

100 zł zniżki czesnego na drugie i kolejne dziecko w Strefie Malucha

W ramach opłaty rocznej:

 1. Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
 2. Szereg imprez organizowanych w przedszkolu i poza nim: teatrzyki, koncerty muzyczne, festyny, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia otwarte i koncerty dla rodziców, wyjazdy autokarowe na wycieczki, lekcje muzealne, wystawy, przedstawienia teatralne i inne.
 3. Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach, nagrody na zakończenie roku „zerówki”.

Opłata roczna:

 1. Pierwsza opłata roczna pobierana jest  corocznie w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym czesnym.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na 12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłata rezerwacyjna:

 • jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
 • opłata ta nie podlega zwrotowi. 

W ramach czesnego w żłobku Strefy Malucha dzieci uczestniczą w:

 • Codziennych zajęciach prowadzonych przez opiekuna grupy
  zajęcia prowadzone są codziennie zgodnie z obowiązującym programem dydaktyczno-edukacyjno-wychowawczym
 • Zajęciach rytmiczno – muzycznych
  z akompaniatorem (2 x w tygodniu) – śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec;
 • Gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
  ćwiczenia te zapewniają dzieciom harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę sprawności .
 • Warsztatach kulinarnych
  nauka gotowania i pieczenia w formie ciekawych zabaw praktycznych
 • Zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
  wyjścia dzieci na świeże powietrze, pobliski plac szkolny
 • Zajęciach plastycznych
  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci, oraz ich wrodzonych możliwości twórczych, w toku różnorodnych działań plastycznych
 • Zajęciach sensoplastyki
  Sensoplastyka to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji a nawet smaków. Sensoplastyka oddziałuje na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach.
 • Zajęciach z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
  Podczas zajęć dzieci usprawniają analizatory wzrokowe, słuchowe, kinestetyczno-ruchowe. Kształcą lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Dodatkowo dziecko ćwiczy koncentrację uwagi, giętkość poznawczą kojarzenie, współpracę w grupie, rozwija umiejętności komunikacyjne, nie hamując przy tym naturalnej potrzeby ruchu
 • Licznych atrakcjach w żłobku
  przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale

Ponadto organizujemy:

 • pikniki rodzinne,
 • cykliczne imprezy i uroczystości organizowane na terenie placówki,
 • wycieczki (na miarę możliwości dzieci)
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • spotkania z teatrem
 • spotkania z muzyką na żywo
 • pomoc zwierzętom ramach współpracy ze schroniskiem
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców.

 

Zadzwoń teraz!