AKTUALNOŚCI

4 czerwca 2019

Czerwiec w „Strefie Malucha”

7 maja 2019

Maj w „Strefie Malucha”

2 kwietnia 2019

kwiecień w „Strefie Malucha”

 04.04.2019r.                 „Spotkanie z muzyką”                           Koncert w wykonaniu muzyków „PRO- MUSICA”pt.:                            „Legenda o zaczarowanej syrence”                          ( poznanie wyglądu oraz brzmienia instrumentów                            Strunowych,chimsy).                        […]
2 kwietnia 2019

marzec w „Strefie Malucha”

08.03.2019r. „DZIEŃ KOBIET „ Działania w poszczególnych grupach wynikające z harmonogramu pracy przedszkola. 12.03.2019r. Spektakl w wykonaniu aktorów „Teatru Karmelita”  pt.” CYGAŃSKIE TAJEMNICE „ 18.03.2019r. W […]

 
 

Trwałość projektu pn. „Strefa Malucha” w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”.