Bez kategorii

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 czerwca i trwa do 10 czerwca 2018 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony strefamalucha.edu.pl
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do 15 czerwca.
 4. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora Przedszkola.
 5. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania ze strony strefamalucha.edu.pl) oraz  dowód opłaty rezerwacyjnej.
 6. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.
 7. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.

Kryteria przyjęcia do przedszkola Strefa  Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

 1. rodzeństwa dzieci uczęszczających,
 2. dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
 3. zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.
26 kwietnia 2018

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola Strefa Malucha

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 czerwca i trwa do 10 czerwca 2018 r. Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok. Rekrutacja […]
3 października 2017

październik w „Strefie Malucha”

03 październik –  Bajkowy Koncert Muzyczny w wykonaniu muzyków „ Pro Musica” pt.: Komiczne przygody „Skrzatka  Syntazatka” Zapoznanie z wyglądem oraz brzmienie instrumentów muzycznych takich, jak […]
7 września 2017

Wrzesień w „Strefie Malucha”

08.-01.09.2017r. – zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci 09.2017r.- rozpoczynamy zajęcia z rytmiki 09.2017r. – rozpoczynamy zajęcia pod hasłem „Przedszkole i piłka” 09.2017r. – ZEBRANIE ORGANIZACYJNE […]
7 września 2017

Wrzesień w Strefie Malucha

WRZESIEŃ W „STREFIE MALUCHA”   08.-01.09.2017r. – zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci 09.2017r.- rozpoczynamy zajęcia z rytmiki 09.2017r. – rozpoczynamy zajęcia pod hasłem „Przedszkole i […]