SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

DLA DZIECI Z GR. „BRATKI”

Środa 06.05.2020r.

 

TEMAT DNIA: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

 

  Wrażliwość na zmiany, na piękno miejsca, w którym żyjemy – zarówno tego najbliższego, jakim jest nasza miejscowość, region, cały kraj stanowi bazę kształtowania poczucia wyjątkowości miejsca pochodzenia, a w konsekwencji – kształtowania postaw patriotycznych. Z biegiem lat granice ojczyzny przedszkolaka poszerzają się, ogarniają coraz większy obszar, kontakty z ludźmi, aby wreszcie w przyszłości mogło nastąpić zrozumienie i utożsamianie się z takimi pojęciami, jak „moja ojczyzna”, określeniami „moja Polska”, czy „jestem Polakiem”. Odpowiedzialność za kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych spoczywa w ogromnej mierze na instytucjach wychowawczych, w tym na przedszkolu. 

 

   Dziecko w wieku przedszkolnym jest głównie członkiem rodziny i grupy przedszkolnej. Jest także członkiem społeczeństwa, chociaż w życiu społecznym uczestniczy jeszcze w sposób bardzo ograniczony. Z wiekiem jego zainteresowanie światem wykraczającym poza rodzinę i przedszkole, staje się coraz doroślejsze, dlatego instytucja przedszkola ma za zadanie kształtować postawy dziecka jako członka społeczeństwa, przygotowywać je do bycia obywatelem swojej małej ojczyzny, czyli miejsca, w którym żyje. Osoba wychowawcy odgrywa tu znaczącą rolę. Nie ma innego sposobu  przekazywania dzieciom widzenia i przeżywania świata, niż demonstrując własne zaangażowanie i zainteresowanie otaczającym światem. 

 

  1. „ Moja miejscowość” – zabawa dydaktyczna.

 Dzieci oglądają pocztówki, zdjęcia i ilustracje przedstawiające Szczecin, rozpoznają znane budowle i ulice.

 

                                               Wiersz

 „Moja mała Ojczyzna” Joanna Białobrzeska

 

 

 

Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jakie ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.

Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.

Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!

Rozmowa na temat wiersza

 

  •  Jak się nazywa miejscowość, w której mieszkasz?
  • Na jakiej ulicy mieszkasz?
  • Co to jest „mała ojczyna”-  wyjaśnienie pojęcia.
  •  Co to jest moja ojczyzna?

 

 

Pokazanie dziecku jak wygląda Herb Szczecina

Wysłuchanie piosenki o naszym mieście.

https://www.youtube.com/watch?v=BIKmVUONGQc

 Zabawa dydaktyczna pt. ,,Głoska – sylaba.”

Rodzic pyta dziecko na jaką głoskę rozpoczynają się wyrazy: Szczecin, Gryf, Odra, Zamek, Brama, Magnolie. Następnie dzieci dzielą te wyrazy na sylaby.

 Ćwiczenie koordynacji wzrokowej pt. ,,Pocięty obrazek.”

Dzieci siadają przy stołach. Zadaniem dzieci jest poskładanie obrazka pociętego na 6 części i przyklejenie go na kartkę papieru.

Zabawa ruchowa z opowieścią pt. ,, Spacer z rodzicami po Szczecinie”.
 

 Zadaniem dzieci jest ilustrowanie ruchem opowiadania rodzica. W tle może grać muzyka ( ,,Dla Elizy” Ludwika van Beethovena).

– Idziesz z mamą i tatą na spacer nad rzekę.
– Tata stawia bardzo duże kroki.
– Mama idzie w butach na wysokich obcasach małymi krokami, a dziecko podskakuje.
– Nad rzeką tata zbiera kwiaty dla mamy.
– Mama karmi kaczki.
– Dziecko łapie motyle.

 Zabawa matematyczna pt. ,,Piankowe figury.”

Dzieci siedzą na dywanie.  Otrzymują zestaw figur geometrycznych oraz liczb i znaków matematycznych. Nauczyciel wydaje dzieciom polecenia np.
• Podnieść do góry koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
• Połóż kwadrat w prawym górnym rogu,
• Weź dwa trójkąty i połóż koło kwadratu – ile masz razem figur? (4)
• Zabierz jeden trójkąt – a teraz ile masz razem figur (3)

 

Pozdrawiam bardzo Ciocia Ania.