Szanowni Państwo,

W związku z nowym rozporządzeniem Rządu dotyczącym zamknięcia przedszkoli i żłobków od 29.03.2021 do 09.04.2021 informujemy co następuje:

  • Placówka nasza będzie otwarta dla dzieci pracowników służb medycznych i mundurowych (zgodnie z rozporządzeniem) w godzinach od 7.00 do 17.00 (w zależnościom ilości zdeklarowanych dzieci, godziny pracy placówki mogą ulec zmianie).
  • Na najbliższe 2 tygodnie przewidujemy otwarcie 1 grupy (zgodnie z deklaracjami rodziców uprawnionych do posłania dziecka do placówki).
  • W razie zwiększenia liczby dzieci w tej grupie, przewidujemy rozdzielenie na dwie mniejsze grupy.

W przedszkolu zarządzeniem dyrektora i organu prowadzącego będziemy kontynuować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID – 19 oraz zasady szczególnej dbałości o przestrzeganie zasad higieny .

Rodzice, którzy przyprowadzą dzieci do przedszkola zobligowani są do:

  • przestrzegania procedur bezpieczeństwa związanych z COVID 19 obowiązujących na terenie placówki (w tym bezwzględny nakaz noszenia maseczek w części wspólnej przedszkola),
  • podpisania dokumentu oświadczenia, iż są pracownikami służb medycznych lub mundurowych (zgodnie z rozporządzeniem)
  • Przyprowadzania do placówki TYLKO DZIECKA ZDROWEGO.

Dla dzieci, które nie będą uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych prowadzone będą zajęcia zdalne dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Wysokość czesnego za przedszkole lub żłobek dla rodziców korzystających z opieki w placówce (służb medycznych i mundurowych) nie zmieni się i będzie wynosiła 100% minus stawka żywieniowa za dni nieobecności dziecka w placówce.

Wysokość czesnego za przedszkole lub żłobek  dla rodziców nie mogących korzystać z usług placówki będzie wynosiła:

  • Za marzec – od 01.03.2021 do 26.03.2021 – 100% minus stawka żywieniowa za dni nieobecności dziecka w placówce.
  • Za marzec – od 29.03.2021 do 31.03.2021 – 80% minus stawka żywieniowa za dni nieobecności dziecka w placówce.
  • Za kwiecień – od 01.04.2021 do 09.04.2021 – 80% minus stawka żywieniowa za dni nieobecności dziecka w placówce.
  • Za kwiecień – od 12.04.2021 do 30.04.2021 – 100% minus stawka żywieniowa za dni nieobecności dziecka w placówce.

W razie przedłużenia obostrzeń wprowadzonych przez Rząd, w tym przymusowego zamknięcia przedszkoli i żłobków, wysokość czesnego dla rodziców nie mogących korzystać z usług placówki, może ulec zmianie. Decyzje te będą podawane na bieżąco.

Mamy ogromną nadzieję, że wszyscy wrócimy do naszej „Strefy Malucha” 12 kwietnia! Trzymajmy za to kciuki!!!

ROZPORZĄDZENIE (-PDF-)

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                              Dyrektor oraz kadra  Przedszkola i Żłobka „Strefa  Malucha”