Program MALUCH+ 2021


Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 15.360,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 15.360,00 PLN

 

Krótki opis:
Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.