15.05.2020 – Stokrotki

Piątek – 15.05.2020

 

Temat dnia: Wczuwamy się w emocje innych.

 

 1. Gniew Gniewka – słuchanie i analiza treści wiersza Doroty Niemiec.

 

Gniew Gniewka Dominika Niemiec

Spytał raz Gniewko mamę, jak to bywa z gniewem,

a mama mu odpowiedziała zwyczajnie: – Synku, sama nie wiem.

– Jak to? – rozwrzeszczał się Gniewko. – Ja ci wcale nie wierzę!

I ze złości zaraz potłukę wszystkie talerze!

Mama cierpliwie tłumaczy: – Tylko spokój nas może uratować,

a talerze zamiast tłuc, pomóż mi do szafki schować.

Uspokój się, bardzo cię proszę, a tak się stanie być może,

że twój gniew, jak się pojawił, tak zniknie, uśmiech ci w tym dopomoże.

Czas zmienić tę minę gniewną, marsowy grymas zdjąć z twarzy.

Niech „gniew” się schowa w twym imieniu, bo mi się spokój marzy.

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:

Kto był bohaterem wiersza?

O co Gniewko spytał mamę?

Jak czuł się Gniewko, gdy usłyszał odpowiedź mamy?

Jak zareagowała mama na gniew synka?

Jak wyglądał Gniewko, gdy czuł gniew?

Co miało pomóc Gniewkowi?

Gdzie miał się schować jego gniew?

O czym marzyła mama?

 

 1. Kiedy czujesz gniew? – rozmowa.

Rodzic pyta dziecko, kiedy odczuwa gniew, jak sobie z nim radzi. Dziecko buduje swobodne wypowiedzi.

 

 1. Diagram – doskonalenie umiejętności głoskowania.

Rodzic rysuje na kartce diagram. Dziecko odgaduje hasła, głoskuje je, a rodzic wpisuje wyrazy w okienka diagramu.

 1. Uczucia: smutek, radość, gniew, strach, zaskoczenie, wstyd to inaczej…
 2. Emocja przeciwna do radości to…
 3. Gdy coś nas boli, jest nam smutno, to może się pojawić…, czyli łzy.
 4. Odczuwamy ją, gdy np. wygramy jakąś grę.
 5. Mówi się, że ma wielkie oczy.
 6. Pojawia się na naszej twarzy, gdy jesteśmy weseli.
 7. Może być emocją pozytywną lub negatywną. Czujemy je np. wtedy, gdy z przedszkola odbiera nas niespodziewanie babcia zamiast mamy.

 

 

      E M O C J E        
    S M U T E K          
      P Ł A C Z          
    R A D O Ś Ć          
    S T R A C H          
U Ś M I E C H            
    Z A S K O C Z E N I E

 

 1. Empatia – wyjaśnienie pojęcia.

Dziecko wspólnie z rodzicem odczytują pionowe hasło. Próbuje wyjaśnić, co to słowo oznacza. W razie problemu rodzic wyjaśnia, że jest to umiejętność zauważenia, rozpoznania i współodczuwania emocji drugiej osoby, np. jest nam smutno, bo komuś przydarzyło się coś smutnego.

 

 1. Jak mogę pomóc? – zabawa dydaktyczna, rozbudzanie empatii.

Rodzic mówi do dziecka:

 • Co można powiedzieć osobie, która….?.

 

Dziecko próbuje wczuć się w daną sytuację i pomóc gdy osoba:

…zgubiła ulubioną lalkę.

…płacze, bo tęskni za mamą.

…boi się wystąpić w przedstawieniu.

…złości się, bo nie udał jej się rysunek.

…wstydzi się, bo ubrudziła sobie ubranie.

 

 1. Ile jest wyrazów w zdaniu? – zabawa doskonaląca percepcję słuchową.

Rodzic wolno czyta wybrane opowiadanie lub wiersz. Robi pauzę po każdym zdaniu. Dziecko liczy, ile jest wyrazów w każdym zdaniu.

 

Karty pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2