Czwartek – 28.05.2020

Temat dnia: Dziecięce marzenia.

 

 1. Nasze marzenia – swobodne wypowiedzi dziecka.

Rodzic prosi dziecko, by się zastanowiło, czym są marzenia:

 • Czy wszyscy ludzie je mają?
 • Czy dzieci również mają swoje marzenia?
 • Czy warto mieć marzenia?
 • Jakie są wasze marzenia?

 

 1. Cuda i dziwy – zapoznanie z wierszem J. Tuwima.

 

Julian Tuwim Cuda i dziwy

Spadł kiedyś w lipcu

Śnieżek niebieski,

Szczekały ptaszki,

Ćwierkały pieski.

Fruwały krówki

Nad modrą łąką,

Śpiewało z nieba 

Zielone słonko.

Gniazdka na kwiatach

Wiły motylki,

Trwało to wszystko

Może dwie chwilki.

A zobaczyłem

Ten świat uroczy,

Gdy miałem właśnie

Przymknięte oczy.

Gdym je otworzył,

Wszystko się skryło

I znów na świecie

Jak przedtem było.

Wszystko się pięknie 

Dzieje i toczy…

Lecz odtąd – często

Przymykam oczy.

 

Rodzic zadaje dziecku pytania związane z treścią wiersza:

 • Jakiego koloru był śnieg?
 • Co robiły ptaszki, pieski, krówki, słonko?
 • Kiedy bohater wiersza ujrzał taki świat?
 • Czy tobie się też czasami zdarza zamknąć oczy i marzyć?

 

 1. Uroczy świat – zabawa ruchowa kształtująca orientację w przestrzeni i świadomość własnego ciała.

Dziecko staje na dywanie. Rodzic umawia się z dzieckiem, że przenosi się w świat, w którym wszystko wygląda zupełnie inaczej niż współcześnie na ziemi. Prosi dziecko, by pokazało, jak wygląda w tym świecie: podskoki, trzy kroki w przód, spanie, pływanie, podniesienie prawej ręki. Zwraca uwagę, że istnieje wiele różnych pomysłów, z których każdy jest ciekawy i właściwy.

 

 1. Pogoda na uśmiech – zabawy muzyczno-taneczne.

Dziecko śpiewa piosenkę, utrwalając tekst i melodię. Następnie rodzic prosi, aby stanęło na dywanie i bez śpiewania pokazało gestem jak najdokładniej treść utworu. Na kolejnym etapie dziecko śpiewa piosenkę tak, by nie użyć umówionego słowa, np. pogoda, tylko pokazuje gestem.

 

 1. Zabawy ze sznurkiem – zabawa ruchowa.

Rodzic prosi dziecko, aby zastanowiło się, do czego można wykorzystać sznurek. Dziecko podaje jak najwięcej zastosowań – im bardziej nietypowe, tym lepiej.

Następnie:

– biega swobodnie po pokoju, na sygnał rodzica wbiega do pętli utworzonej ze sznurka;

– chodzi stopa za stopą wzdłuż sznurka;

– staje na początku sznurka, łączy nogi i przeskakuje przez sznurek obunóż, raz na jego lewą, raz na prawą stronę;

– przechodzi pod sznurkiem trzymanym przez dwie osoby na coraz niższej wysokości;

– bawi się w szczurka (jedna osoba obraca się wokół własnej osi, trzymając koniec sznurka nisko przy ziemi, a dziecko przeskakuje przez niego).

 

Karty pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3