Propozycje aktywności dla dzieci z grupy ,,Maczki” – środa 15.04.2020

 

Temat dnia: ,,Czy to się jeszcze przyda?”

 

  1. „Przyrodnik obserwuje” – zabawa z gestem. Dziecko ilustruje gestem opowiastkę . Kaczanowskiej „Przyrodnik obserwuje”. Za każdym razem, gdy rodzic wypowie zdanie: ,,Przyrodnik obserwuje…”, dziecko formuje z dłoni „lornetkę” i przykłada ją do oczu.

 

Przyrodnik obserwuje pająka robiącego pajęczynę.

(jedna dłoń ułożona w pionie z rozłożonymi palcami,

wokół palców krąży palec wskazujący drugiej dłoni – potem zmiana rąk)

Przyrodnik obserwuje lecące ptaki.

(skrzyżowanie dłoni w nadgarstkach, machanie jak skrzydłami)

Przyrodnik obserwuje kiełkujące rośliny.

(położenie jednej dłoni na drugiej i ułożenie poziomo,

następnie przeciskanie palców dłoni leżącej pod spodem

między palcami dłoni na wierzchu – potem zmiana ułożenia dłoni i powtórzenie)

Przyrodnik obserwuje mrówkę w mrowisku.

(wchodzenie palcami jednej dłoni od łokcia do palców

i schodzenie ku łokciowi po zewnętrznej stronie przedramienia)


 

  1. ,,Świat w naszych rękach” – zabawa do piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

 


  1. „Czy to się jeszcze przyda?” – rozmowa na temat recyklingu oraz zabawa dydaktyczna. Potrzebne będą: kartka ze znakiem recyklingu, kartka z przekreślonym znakiem recyklingu, pojemnik odraz przedmioty – śmieci (np. plastikowa i szklana butelka, papier, stara zabawka, puszka, karton po soku/mleku itd.)

Zadaniem rodzica będzie pokazanie znaku recyklingu i wytłumaczenie, że umieszcza się go na produktach, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Pokazuje dziecku takie produkty wskazując znaczek recyklingu. Teraz wystarczy na podłodze położyć w pewnej odległości od siebie obie kartki ze znakiem recyklingu. Dziecko wyciąga z pojemnika po jednym przedmiocie i układa go wokół właściwego znaczka. Czy udało się dopasować wszystkie śmieci? Których rzeczy nie da się ponownie wykorzystać?

zadanie 3 recykling


  1. ,,Wyścig żab” – zabawa ruchowa. W tej zabawie wystarczy wyznaczyć linię startu i mety. Dziecko ustawione na linii startu, na umówiony sygnał skacze obunóż do mety, naśladując żabę.

 


  1. „Co to jest?” – rysowanie palcem na plecach, czyli zabawa w parach, w którą można zaangażować każdego z domowników. Uczestnicy nawzajem rysują sobie na plecach różne przedmioty i zgadują, co to jest. Zaczynają od prostych form, takich jak fala, piłka, choinka, serce, kwiatek, dom, przechodząc do trudniejszych – bałwan, ryba, samochód, człowiek, żaglówka. 😊

 


  1. „Gdzie z tym śmieciem?” – zabawa ruchowa, dydaktyczna. Do tego zadania potrzebne będą: wydrukowane i wycięte obrazki z pojemnikami na śmieci oraz obrazki przedstawiające śmieci. Dodatkowo obrazek z dietą poszczególnych pożeraczy. Poznajcie kolorowe głodomory! Wspólnie dowiedzcie się, co lubią i postarajcie się właściwie dopasować śmieci😉 Proponuję karmić głodomory pojedynczo😉

zadanie 6 kolorowe-pojemniki

zadanie 6 pożeracze co jedzą


  1. „Maski” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dziecko porusza się przy akompaniamencie dowolnej melodii. Gdy melodia ucichnie, zatrzymuje się, przybiera dowolną postawę i zakłada maskę – robi jakąś minę. Może też przy pomocy rąk stroszyć włosy, odginać sobie uszy, itp.

 


  1. ,,Segregujemy śmieci” – karta pracy. Zadaniem dziecka będzie połączenie śmieci z właściwymi pojemnikami. Następnie może spróbować posegregować odpady z produktami, które z nich powstaną w wyniku recyklingu.

zadanie 8 karta pracy segregujemy śmieci


 

Proszę pamiętać, że są to propozycje, część z nich można w razie potrzeby zmodyfikować. Nie ma obowiązku realizowania wszystkich propozycji. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się np. zdjęciem z wykonania jednego
z proponowanych zadań można podesłać je  na mojego e-maila alicjaharasimowicz@gmail.com